1. da-nguyen:

  when vespa bring happiness… I love you, my dear!

   
 1. qskulls reblogged this from da-nguyen
 2. n17red reblogged this from da-nguyen
 3. on3sh0t reblogged this from da-nguyen
 4. mileszendi reblogged this from da-nguyen
 5. xoai likes this
 6. dzunglv-blog likes this
 7. yuthforever reblogged this from r3mov3d and added:
  Thèm quá :”>
 8. yuthforever likes this
 9. r3mov3d reblogged this from da-nguyen and added:
  >:-*< thì mệt, nhưng thú. :”)
 10. r3mov3d likes this
 11. theju reblogged this from da-nguyen
 12. theju likes this
 13. sixcrazydevils reblogged this from da-nguyen
 14. alexandersupetramp likes this
 15. sixcrazydevils likes this
 16. mivedete likes this
 17. carloslandaverde likes this
 18. qskulls likes this
 19. kobikat likes this
 20. chau-nguyen said: /ko liên quan/ ôi mình có cái váy đó :ooo ghen tị ; ;
 21. chau-nguyen likes this
 22. da-nguyen posted this